Tilbake

Pensum 2008/2009 Samfunnsfag - Førskulelærarutdanning, deltid (DEFU 06 Nesna)

Meny

Pensum 2008/2009 Samfunnsfag - Førskulelærarutdanning, deltid (DEFU 06 Nesna)

Obligatorisk pensum

Eriksen, T. H. og T. A. Sørheim Kulturforskjeller i praksis : perspektiver på det flerkulturelle Norge. - 4. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2006. -
ISBN 82-05-36357-9
Kap. 1-9
Erstad, O. Digital kompetanse i skolen : en innføring.-Oslo : Universitetsforl., c2005.
ISBN 978-82-15-00196-8 (h.), 82-15-00196-3 (h.)
s.39-151
Frønes, I.

De likeverdige : om sosialisering og de jevnaldrenes betydning. - 3 utg. - Oslo : Gyldendal Akademisk, 2006.
ISBN 82-05-36105-3 (h.)
Side 11-57, 125-186.

Frønes, I. Moderne barndom. - Oslo : Cappelen akademisk forl., 2007. - 160 s.
ISBN 9788202275587 (h.)
Giddens, A. En løbsk verden : hvordan globaliseringen forandrer vores tilværelse. - København : Reitzel, 2000. 
Originaltittel: Runaway world.
ISBN 87-412-2609-7 (h.)
Kap. 1-4
Hyrve, G. og S. H. Sataøen Samfunnsfag i førskolelærerutdanninga. - 3. utg. - Universitetsforlaget, 2006.
ISBN 82-15-00871-2 (h.)
s.174-212 (Kap 15,16 og 17)
Larsen, A. K. og M. V. Slåtten En bok om oppvekst : samfunnsfag for førskolelærere. - Bergen :Fagbokforl., 2006.
ISBN 82-450-0388-3
s.11-247
Kompendium nr. 830 Innhold:
- Jacobsen D.I. & J. Thorsvik (2007): Beslutningsprosesser i organisasjoner. Fagbokforlaget. Bergen
- Tufte, B. (1998): Tv på tavlen: om børn, skole og medier. København: Akademiskforlag. Kap 6. At lære om og med medier (28 s.)

- Rønnberg, M.(1987): Lekeskjermen i medieverdenen. Om Tv som en form for lek. I: Frønes I.: Mediabarn, Gyldendal. Oslo. (21 s)

Kompendium nr. 831

Innhold:
- Larsen, A.K (2007): En enklere metode, s. 11-28
- Montogemery, K.C (2007): Generation digital, s. 11-34
- Postman, N. (1984): Den tapte barndommen. Gyldendal, Oslo. (30 s)

 

Anbefalt litteratur:

Horrigmo, K.J og Nylehn, B. Samfunnsfaglige perspektiver på barnehagen : institusjonell utvikling,
ledelse og organisasjon.- Bergen : Fagbokforl., c2004.
s. 11-91, 111-188
Werner, A. Barn i fjernsynsalderen : hva vet vi om medienes innflytelse. - Oslo : Ad notam Gyldendal, 1997. - 176 s.
ISBN 82-417-0810-6
Side 11-129.

 

Sist oppdatert: 20. juni 2008 - 14:02