Pensum 2008/2009 Pedagogikk - Allmennlærarutdanning (AU 2008)

Første studieår

Emneområde 1: Å være lærar

Gjøsund, P. og Huseby, R. I fokus : observasjonsarbeid i skolen. - 2. [ny rev.] utg. - [Oslo] : Damm, 2005. - 136 s. : ill.
ISBN 978-82-04-11211-8 (h.)
Kunnskapsdepartementet Læreplanverket for Kunnskapsløftet. - Midlertidig utg. juni 2006. - Oslo : Utdanningsdirektoratet, 2006. - 232 s.
ISBN 82-486-0397-0 (h.)
s. 1-37
Finnes også som nettdokument Generell del

Emneområde 2: Læringsmiljø

Gjøsund, P. og R. Huseby To eller flere- : basiskunnskaper i gruppepsykologi. - ny rev. utg. - [Oslo] : Damm, 2009. - 208 s. : ill.
ISBN 978-82-508-2166-8 (h.)
Hareide, Berger En dyd av nødvendighet? : innføring i yrkesetikk for lærere. - Tønsberg : Forl. norsk studieguide, c1997. - 86 s. : ill.
ISBN 82-91490-08-2 (h.)
Imsen, Gunn Elevens verden : innføring i pedagogisk psykologi. - 4. utg. - Oslo : Universitetsforlaget, 2005. - 536 s.
ISBN 82-15-00737-6
Kap. 1,2,6,9,12 og 13.

Emneområde 3: Didaktikk

Lyngsnes, K. og M. Rismark Didaktisk arbeid. - 2. utg. - Oslo : Universitetsforl., 2007. - 202 s. : ill.
ISBN 978-82-05-37162-0 (h.)
Kap. 1,2, 5-8.

Emneområde 4: Læring og utvikling 1

Imsen, Gunn Elevens verden : innføring i pedagogisk psykologi. - 4. utg. - Oslo : Universitetsforlaget, 2005. - 536 s.
ISBN 82-15-00737-6
Kap. 1-4, 7-11,14,15, 16 og 17.
Sist oppdatert: 23. juni 2008 - 22:00