Tilbake

Pensum 2009/2010 Matematikk - Førskulelærarutdanning deltid (DEFU 2008 Askim, Nesna)

Meny

Pensum 2009/2010 Matematikk - Førskulelærarutdanning deltid (DEFU 2008 Askim, Nesna)

Obligatorisk litteratur

Solem, Ida H. og Elin K. L. Reikerås

Det matematiske barnet. - 2. utg. - [Landås] : Caspar forl., 2008. - 286 s. : ill.

ISBN 978-82-90898-46-0 (h.)

Høines, Marit Johnsen

Begynneropplæringen : fagdidaktikk for barnetrinnets matematikkundervisning. - 2. utg., 4. oppl. - Landås : Caspar forl., 2006. - 213 s. : ill.
ISBN 978-82-90898-14-9(feil ISBN) (ib.), 82-90898-14-2(feil ISBN) (ib.),
82-90898-39-8 (rettet)(ib.)

Forslag til vidare lesing (Ikkje obligatorisk pensum)

Dahl, Kristin Kvadrater, hieroglyfer og smarte kort. - Oslo : Omnipax, 2000. - 60 s. : ill.
ISBN 82-530-2211-5 (ib.)
Den norske utgåva er ikkje lenger i sal.
Svensk
utgåve: Kvadrater, hieroglyfer och smarta kort. ISBN 9789177128212

Doverborg, Elisabet og Ingrid P. Samuelsen

Små barn i matematikkens verden. - Oslo : Pedagogisk forum, 2001. - 144 s.
ISBN 82-7391-086-5

Sist oppdatert: 13. august 2009 - 11:14