Tilbake

Pensum 2009/2010 Pedagogikk - Førskulelærarutdanning, natur- og friluftslinje (FU 2008)

Meny

Pensum 2009/2010 Pedagogikk - Førskulelærarutdanning, natur- og friluftslinje (FU 2008)

Obligatorisk pensum
Andre studieår

Barn og bevegelse

Grythe, Jon og Jorunn H. Midtsundstad Foreldresamarbeid i barnehagen : muligheter og begrensninger - idealer og realiteter. - Kristiansand : Høyskoleforl., 2002. - 205 s.
ISBN 82-7634-411-9 (h.)
Kap. 1-11.
Midtsand, Margrethe, Brit Monstad og Frode Søbstad Tiltak mot mobbing starter i barnehagen . - [Trondheim] : Dronning Mauds minne, Høgskole for førskolelærerutdanning, 2004. - 99 s. - (DMMHs publikasjonsserie ; nr 2-2004)
ISBN 82-7332-063-4 (h.)
Sjøvik, Palma (red.)

En barnehage for alle : spesialpedagogikk i førskolelærerutdanningen. - 2. utg. - Oslo : Universitetsforl., c2007. - 351 s. :   ill.
ISBN 978-82-15-01100-4 (h.)
Kapittel 1-2,4-5,9-10 og 14-15.

 

Det skapande og utforskande barnet

Bredesen, Ole Nye gutter og jenter - en ny pedagogikk?. - Oslo : Cappelen akademisk forl., c2004. - 148 s. : ill.
ISBN 82-02-23309-7 (h.)
Side 25-137
Frønes, Ivar

De likeverdige : om sosialisering og de jevnaldrenes betydning. - 3. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2006. 
ISBN 978-82-05-36105-8 (h.), 82-05-36105-3 (h.)
Side 44-72, 174-261.

 

Det yngste skolebarnet

Eik, Liv Torunn, Lisbet Karlsen, Trine Solstad Lekende læring og lærende lek i en endret skole. - Oslo : Pedlex, c2007. - 112 s. : ill.
ISBN 978-82-7841-432-3 (h.)
Fagerli, Oddvar; Lillemyr, Ole Fredrik; Søbstad, Frode Hva er førskolepedagogikk?. - Kristiansand : Høyskoleforl., 2000. - 224 s.
ISBN 82-7634-300-7 (h.)
Kapittel 7.

 

Pedagogisk arbeid i barnehage og skule

Gjøsund, Peik og R. Huseby I fokus : observasjonsarbeid i barnehagen. - 2. utg. - Oslo : Damm, 2006.
ISBN 978-82-04-11851-6 (h.), 82-04-11851-1 (h.)
Gunnestad, Arve Didaktikk for førskolelærere : en innføring. - 4. utg. - Oslo : Universitetsforl., 2007. - 292 s. : fig.
ISBN 978-82-15-01144-8 (h.)
Kap. 1-9.
Åberg, Ann og Hillevi Lenz Taguchi Lyttende pedagogikk : etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. - Oslo : Universitetsforl., c2006. - 154 s. : ill.
ISBN 978-82-15-00957-5 (h.), 82-15-00957-3 (h.)

 

For alle emne alle studieårene

Kunnskapsdepartementet [Barnehageloven] Lov av 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager
(barnehageloven) samt forskrifter
. - Oslo : Cappelen akademisk, 2006. - 16 s.
ISBN 82-02-25658-5 (h.), 978-82-02-25658-6 (h.)
Finst og som nettdokument.
Kunnskapsdepartementet Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. - [Oslo] :
Kunnskapsdepartementet : Akademika [distributør], 2006. - 55 s. : ill.
F-4205 B.
Finst og som nettdokument.
Kunnskapsdepartementet Kunnskapsløftet - den generelle delen av læreplanen
Finst som nettdokument.

 

Forslag til vidare lesing (Ikkje obligatorisk pensum)

Temahefter - rammeplan for barnehagen
Sist oppdatert: 17. august 2009 - 14:18