Tilbake

Pensum 2009/2010 Norsk - Førskulelærarutdanning, heltid (FU 2008, natur og friluftslinje)

Meny

Pensum 2009/2010 Norsk - Førskulelærarutdanning, heltid (FU 2008, natur og friluftslinje)

Pensum 2. studieår

Obligatorisk pensum

Teoristudium (både litterære og språklege emne)

Mjør, Ingeborg, T. Birkeland og G. Risa Barnelitteratur - sjangrar og teksttypar. - 2. utg. - Oslo : Cappelen akademisk forl. : Landslaget for norskundervisning, 2006.
ISBN 82-02-25856-1 (h.)
Høigård, Anne Barns språkutvikling : muntlig og skriftlig. - Oslo : Universitetsforlaget, 2006.
ISBN 82-15-00589-6 (h.)

Forslag til vidare lesing

Birkeland, T., G. Risa og K. B. Vold Norsk barnelitteraturhistorie. - Oslo : Samlaget, 2005.
ISBN 82-521-5933-8 (h.)

Litterære tekstar

Bringsværd, Tor Åge Karsten og Petra er bestevenner
Bringsværd, Tor Åge Når to er sinte på hverandre
Dahle, Gro og Svein Nyhus Håret til mamma
Egner, Torbjørn Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen
Ersland, Bjørn Arild og Lars M. Aurtande Tor og traktoren
Kaldhol, Marit og Wenche Øyen

Farvel, Rune

Opedal, Vetle og Hallgeir og Per Dybvig

Flekkmonsteret bygger harefelle

  1 valfri fagbok
  1 valfri barnebok/biletbok

Kompendium

Kompendium nr. 819 Tekstutvalg - førskolelærerutdanninga
Sist oppdatert: 29. juni 2009 - 9:39