Pensum 2009/2010 Musikkvitenskap master


MUV400. Musikkvitenskapelig teori og metode

Blacking, John  The problem of musical description. I: Byron, R. (ed.): Music, culture, & experience : selected papers of John Blacking. - Chicago : University of Chicago Press, 1995. - XII, 269 s. : ill. (Chicago studies in ethnomusicology)
ISBN 0-226-08829-4 (ib.), 0-226-08830-8 (h.)
I Kompendium nr. 832  
Blacking, John Music, culture and experience. I: Byron, R. (ed.): Music, culture, & experience : selected papers of John Blacking. - Chicago : University of Chicago Press, 1995. - XII, 269 s. : ill. (Chicago studies in ethnomusicology)
ISBN 0-226-08829-4 (ib.), 0-226-08830-8 (h.)
I Kompendium nr. 832   
Budd, Malcolm  Understanding music. I: Kemal & Gaskell (ed.): Performance and authenticity in the arts. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - X, 274 s. : mus. (Cambridge studies in philosophy and the arts). (Side 97-113)
ISBN 0-521-45419-0 (ib.)
Fischer, John A.  High art versus low art. I: Gaut & Lopes (ed.) The Routledge Companion to Aesthetics,. Routledge, London 2005. (Side 527-540) 
I Kompendium nr. 832
Gendron, Bernard Pop aesthetics: the very idea. I: Gripsrud, J. (red.): The Aesthetics of popular art. - Kristiansand : Høyskoleforl., 2001. (Kap. 1)
ISBN 82-7634-440-2 (h.)  
Gustavsson, Anders (red.) Kulturvitenskap i felt : metodiske og pedagogiske erfaringer. - Kristiansand : Høyskoleforl., 2005. - 245 s. : ill.
ISBN 82-7634-658-8 (h.)
Kockelmans, Joseph J.  Why is it impossible in language to articulate the meaning of a work of music. I: Kemal & Gaskell (ed.): Performance and authenticity in the arts. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - X, 274 s. : mus. (Cambridge studies in philosophy and the arts). Side 175-
ISBN 0-521-45419-0 (ib.) 
Maus, Fred Everett  Musical performance as analytical communication. I: Kemal & Gaskell (ed.): Performance and authenticity in the arts. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - X, 274 s. : mus. (Cambridge studies in philosophy and the arts). (Side 129-153)
ISBN 0-521-45419-0 (ib.) 
Moore, Alan F. Rock: the primary text : developing a musicology of rock. - 2nd ed. - Aldershot : Ashgate, c2001. - XII, 253 s. : mus. (Ashgate popular and folk music series)
ISBN 0-7546-0298-2 (ib.), 0-7546-0299-0 (h.)
Post, Jennifer C. (red.)  Ethnomusicology : a contemporary reader. - New York : Routledge, 2006. - XII, 446 s. : ill.
ISBN 0-415-97204-3 (h.), 0-415-97203-5 (ib.) 
Scruton, Roger  The decline of musical culture. I: Neill & Ridley (ed.): Arguing about art : contemporary philosophical debates. - 2nd ed. - London : Routledge, 2002. - XIII, 479 s. : ill.
ISBN 0-415-23739-4 (h.), 0-415-23738-6 (ib.). (Side 119-134)
I Kompendium nr. 832
Winkler, Peter Writing Ghost Notes : the Poetics and Politics of Transcription. I: Schwarz, Kassabian, Siegel (red.): Keeping score : music, disciplinarity, culture. - Charlottesville : University Press of Virginia, 1997. - IX, 307 s. : mus. (Knowledge, disciplinarity and beyond)
ISBN 0-8139-1699-2, 0-8139-1700-x (h.).
I Kompendium nr. 794

MUV410. Musikkvitenskapelig fordypningsemne I - Musikk, kultur og identitet på nordkalotten

Connell, John og Chris Gibson Sound tracks : popular music, identity and place. - London : Routledge, 2003. - XII, 320 s. : ill. (Critical geographies ; 17)
ISBN 0-415-17027-3 (ib.), 0-415-17028-1 (h.)
Dybo, Tor Jazz og globalisering i et nordkalottperspektiv. I: Büchmann-Möller, frank(red.): Nordisk jazzforskning : rapport fra den syvende konferansen i Odense, 25.-27. august 2004. Side 17-27.
I Kompendium nr 802
Edström, K. O. Om konstruktionen av samisk jojk och musik. I: Saga och sed : Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok = Annales Academiae
Regiae Gustavi Adolphi. - Stockholm : Distributör: Almqvist & Wiksell
International. Side 59-81
I Kompendium nr 794
Graff, Ola Av det raudaste gull : tradisjonsmusikk i nord. - Stamsund : Orkana forlag, c2005. - 253 s. : ill.
ISBN 82-8104-034-3 (ib.)
Heinonen, Yrjö Finno-Ugric Rune Song Tradition Revised : a Critical Discourse Analysis of Värtinä's Äijö. I: Canadian University Music Review, vol 25 (2005) nr 1-2. Side 138-170
I Kompendium nr 794
Larsen, Ove

Vi har ikkje beire instrument enn fiolinen : om folkemusikkens estetikk. I: Dugnad : tidsskrift for etnologi, vol 22 (1996) nr 2. Side 51-67
I Kompendium nr 802

Larsen, Ove Revitalisering av "autentiske" musikktrykk som etnomusikologisk problemfelt. I: Studia musicologica Norvegica : norsk årsskrift for musikkforsking, vol 27 (2002). Side 121-128
I Kompendium nr 802
Larsen, Ove Rock som uttrykk for lokal identitet : en studie av rockegruppene Freak og Igor Kill and the Sitting Bulls fra Hemnesberget. I: Studia musicologica Norvegica : norsk årsskrift for musikkforsking, vol 28 (2003). Side 141-161
I: Kompendium nr 802
Larsen, Ove Sør-samisk musikkultur : aktuelt uttrykk med historiske røtter. I: Studia musicologica Norvegica : norsk årsskrift for musikkforsking, vol 31 (2005). Side 85-102
I: Kompendium nr 802
Omholt, Per Åsmund  Tradisjonsområder-konstruksjon eller realitet?. I: Musikk og dans som virkelighet og forestilling. - [Oslo] : Norsk folkemusikklag, c2007. - V, 157 s. : ill. - (Skrift / Norsk folkemusikklag ; nr. 20). (Side 1-19)
I Kompendium nr. 832
Ramnarine, Tina K. Ilmatar's Inspirations : Nationalism, Globalization, and the Changing Soundscapes of Finnish Folk Music. - Chicago : University of Chicago Press, 2003. - XXII, 262 s. : ill., mus. (Chicago studies in ethnomusicology)
ISBN 0-226-70402-5 (ib.), 0-226-70403-3 (h.)
Solomon, Thomas Duelling Landscapes : Singing Places and Identities in Highland Bolivia. I: Ethnomusicology, vol. 44 (2000) nr 2. Side 257-280
I Kompendium nr 802
Stokes, Martin (red.) Ethnicity, identity and music : the musical construction of place. - Oxford : Berg, 1994. - x, 212 s. : fig. (Berg Ethnic identities series)
ISBN 0-85496-877-6 (ib.), 1-85973-041-8 (h.)
Thuen, Trond Kulturelle naboskap - samhandling og kultursamarbeid på Nordkalotten. I: Bjørkås, S. (red.): Kulturpolitikk og forskningsformidling, Bind 1: Kulturelle kontekster. - Kristiansand : Høyskoleforl., 2002 (s. 101-120)
ISBN 82-7634-388-0 (h.)   
Tomlinson, John Globalization and culture. - Cambridge : Polity Press, 1999. - VIII, 238 s.
ISBN 0-7456-1337-3 (ib.), 0-7456-1338-1 (h.), 0-226-80767-3 (ib.),
0-226-80768-1 (h.)
Weisethaunet, Hans  Histography and Complexities: Why is music "National"?. I: Popular Music History, vol 2 (2007) nr 2. (Side 169-199)
I Kompendium nr. 832

MUV420. Musikkvitenskapelig fordypningsemne II - Musikk, pedagogikk og samfunn

Green, Lucy  Music, informal learning and the school : a new classroom pedagogy. - Aldershot : Ashgate, c2008. - XI, 213 s. (Ashgate popular and folk music series)
SBN 978-0-7546-6242-6 (ib.), 978-0-7546-6522-9 (h.) 
Small, Christopher Music, society, education. - Hanover, N.H. : Weyslean University Press, c1996. - XI, 234 s.
ISBN 0-8195-6307-2 (h.)

MUV435. Håndverkslære

Gorow, Ron Hearing and writing music : professional training for today's musician. - Expanded 2nd ed. - Studio City, Calif. : September Pub. ; c2006. - 431 s. : ill., music.
ISBN 9780962949678, 0962949671
Kruse, Bjørn Den tenkende kunstner : komposisjon og dramaturgi som prosess og metode. - Oslo : Universitetsforl., 1995. - 143 s. : ill. - ISBN 82-00-22405-8 (h.)
(Utsolgt fra forlag)
I Kompendium nr 834 
(selges etter avtale med forfatter)
Tyboni, Börje  Noter : handbok i traditionell notering. - Stockholm : Gehrmans musikförlag, 1996. - 297 s. : mus.
ISBN 91-7748-029-5
NB! Utsolgt fra forlag - ny tittel kommer som pensum (14.09.09) 

Forslag til vidare lesing (Ikkje obligatorisk pensum)

Adorno, Theodor W. Inledning till musiksociologien : tolv teoretiska föreläsningar. - [Lund] : Bo Cavefors, 1976. - 247 s.
ISBN 91-504-0412-1. Side 128-164
I Kompendium nr 857 
Arvidsson, Alf Jojk som musikalisk råvara : användningen av samisk musik inom svensk konstmusik under 1900-talet. I: Svensk tidskrift för musikforskning, vol 80 (1998). Side 9-24
I Kompendium nr 794  
Arvidsson, Alf   När en modern musikform traditionaliseras: rock i möte med svensk folkmusik under 1970-talet. I: Frispel : festskrift till Olle Edström. - Göteborg : Göteborgs universitet, 2005. - xii, 640 s. - (Skrifter från Musikvetenskapliga avdelningen, Musikhögskolan, Göteborgs universitet ; nr 80)
ISBN 91-85974-78-1 (ib.)
I Kompendium nr 832 
Mitchell, Tony  Popular music and local identity : rock, pop and rap in Europe and Oceania. - London : Leicester University Press, 1996. - X, 276 s.
ISBN 0-7185-0019-9 (ib.), 0-7185-0016-4 (h.). Side 49-89 
I Kompendium nr 857 

 

Sist oppdatert: 26. juni 2009 - 12:15