Pensum 2013/2014 Naturfag 2B

Med forbehold om endringer

Biologi
Grindeland, J. M., Lyngved, R. og Tandberg, C. Biologi for lærere. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2012. - ISBN 978-82-05-39689-0 (h.)
Kap. 3, 7-11

Kompendium nr 444 Evolusjonslære/ Klepaker, T. (red.)

Fysikk
Angell, C. ... [et al.]. Fysikkdidaktikk. - Kristiansand : Høyskoleforl., 2011. - ISBN 978-82-7634-878-1 (h.)
Kap. 19

Kompendium nr 453 Elektriske strømkretser med dramatisering. Bruk av drama til å forstå elektrisk strøm/ Tveita, J. (red.)

Kjemi
Hannisdal, M. og Ringnes, V. Kjemi for lærere. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2011. - ISBN 978-82-05-39690-6 (h.)
Kap. 7-9, 11-12

Ringnes, V. og Hannisdal, M. Kjemi fagdidaktikk : kjemi i skolen. - 2. utg. - Kristiansand : Høyskoleforl., 2006. - ISBN 978-82-7634-714-2 (h.)
Kap. 4.16-4.19 og 4.24-4.27

Naturfagdidaktikk
Mork, S. M. og Erlien, W. Språk og digitale verktøy i naturfag. Oslo : Universitetsforl., cop. 2010. - ISBN 978-82-15-01711-2 (h.)
Kap. 5-6

Sjøberg, S. Naturfag som allmenndannelse : en kritisk fagdidaktikk. - 3. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2009. - ISBN 978-82-05-37644-1 (h.)
Kap. 11

Kompendium nr 1028 Naturfagdidaktikk, naturfag 2/ Henanger, F. (red.)
Innhold 2a:
Ødegård, M. (2003). Naturfag til nytte og glede. I: Naturfagdidaktikk. - Oslo : Universitetsforl. s. 45-58
Hannisdal, M. & V. Ringnes (2003). Modeller og modellbruk i naturfaget. I: Naturfagdidaktikk. - Oslo : Universitetsforl. s. 199-212
Schreiner, C. & S. Sjøberg (2005). Et meningsfylt naturfag for dagens ungdom? I: Nordina (2) s. 18-35
Innhold 2b:
Nelson, J. (2006). Hur andvends läroboken av lärare och elever? I: Nordina (4) s. 16-27
Tveita, J., SF Almendingen og T. Klepaker (2006). Har læreverket noe å bety for elevenes faglige prestasjoner og deres holdninger til naturfag og naturfagundervisning? I: Naturfagsdidaktikkens mange facetter. - København : Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. s. 275-282
Marion, Pv. (2008). Etikk, verdier og holdninger. I: Biologididaktikk. - Kristiansand : Høyskoleforl. s. 116-137

Sist oppdatert: 5. juli 2013 - 10:05