Tilbake

Årsoversikt

Meny

Årsplan – sentrale prosesser

Årsplanen gir en oversikt hvilken måned sentrale prosessene ved høgskolen starter, har viktige milepæler og/eller når de avsluttes. Årsplanen gir føringer for en del av agendaen på ledermøtene i løpet av året, og er en del av høgskolens kvalitetssikringssystem . Når en prosess starter opp gjennomgår ledelsen den beskrevne prosessbeskrivelsen i ledermøtet, og foretar eventuelle revisjoner i prosessbeskrivelsen. Dette for å sikre oppdaterte prosess og rutinebeskrivelser, og for at kvalitetssikringssystemet både gjenspeiler og gir føringer for arbeidet med å kvalitetssikre høgskolens studietilbud.

Se årsoversikt