Tilbake

Referat fra studentrådsmøtet 20 03 2013

Møtedato: 
20. mars, 2013
Kategori: 
Studentrådets referater

Referat fra  studentrådsmøte 20 03 2013

Tilstede:

Runa Steiro Storheil  Leder
Linda Malmbekk Einmo  Nestleder
John Harald Bustnes   Styremedlem

Meldt forfall :

Lena Vollen     Styremedlem
Sara Grønvold   Styremedlem
Anne G H Nilsen   Org. Sekretær

 

Oppfølging av saker fra tidligere møter :

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

- Protokoll godkjent

Sak 20 / 2013 Evaluering av debattdag Sandnessjøen 13 03 2013

• Det ble orientert om debattdagen, vi anser det som en stor suksess.

Sak 21 / 2013 Nordlandsekspressens anløp

• Nordlandsekspressen er tilbake med behovsanløp av Bjørn fra 22. mars.

Nye saker:

Sak 22 / 2013 Rød sak

• Student har fått beskjed om å ta klagen rett tjenestevei, før studentrådet kan se på saken

Sak 23 / 2013 Appell til styreleder

• Hele studentrådet står bak uttalelsen
• Saken anses som avsluttet

Orienteringer:

Runa og Linda
-Referenter-