Tilbake

Informasjonssystemer - Årsstudium Årsstudium

Meny

Samfunnets bruk av datasystemer blir mer og mer kompleks. Enkeltstående systemer fra bunnen av - og administreres, men også nye systemer skal utvikles for ål samvirke med eksisterende systemer på ulike plattformer.

Innhold i studiet
I årsstudiet i informasjonssystemer vil du lære om datamaskinens oppbygging, konfigurasjon og bruk av operativsystemer, hvordan datamaskinen kommuniserer med andre enheter over nettverk og sikring av data. Du lærer å beskrive, planlegge og utvikle enkle datasystem. I tillegg lærer du å utvikle enkle databasesystemer og du får kjennskap til hvordan IKT påvirker samfunnet.

Studiet skal gi en bred, grunnleggende utdanning innen informasjonsteknologi, samtidig som det skal kvalifisere kandidatene til kunne å arbeide med systemutvikling eller systemintegrasjon og systemadministrasjon. Studiet kvalifiserer for søknad om opptak til videre studier på masternivå.

Etter fullført studium skal du som student kunne:

  • vurdere positive og negative sider ved den teknologiske utviklingen
  • bruke egne erfaringer og kjent teori til å fatte begrunnede valg i gjennomføring av egen praksis.
  • bruke relevante faglige verktøy og teknikker
  • bruke OpenSource verktøy, og kunne vurdere OpenSource løsninger som reelle alternativer til proprietære løsninger
  • arbeide selvstendig, både individuelt og i team
  • gi gode skriftlige og muntlige fremstillinger innenfor eget fagområde
  • selvstendig kunne oppdatere kunnskaper innenfor faget

Oppbygging
Studenter som fullfører årsstudiet kan studere videre på andre året i bachelorstudiet i informasjonssystemer. Studiet kan gjennomføres som samlingsbasert studium på utvalgte steder i landet og i samarbeid med Studiesentereret.no. Her vil det være en fysisk samling i Mo i Rana og åtte samlinger over videokonferanse i løpet av studieåret, der klasserom på nett brukes som støtte mellom samlingene.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse.

Klasserom på nett / Moodle
Alle studier ved Høgskolen i Nesna har sitt eget klasserom på nett. Her vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om alt som skjer i klassen din, og på Høgskolen i Nesna. Her finnes oppslagstavler og chatterom der du kan ha kontakt med medstudenter og lærere, det finnes timeplaner og ukeoversikter, studiemateriell, informasjon fra utdanningsledere, faglærere, studiesjef og eksamenskontoret. 

Veien videre - utdanning og jobb
Med kompetansen etter et årsstudium kan du få jobb innenfor for eksempel systemering, programmering, databaseadministrator, webutvikler, nettverksansvarlig og selger. Om du vil studere mer etter årsstudiet hos oss, vil du kunne søke opptak på bachelor i informasjonssystemer.

Sist oppdatert: 27. mars 2015 - 10:44
Studiepoeng: 
60 stp.
Oppstartsemester: 
Høst 2015
Sted: 
Studietype: 
Studieprogram: 
2015/2016
Studieform: 
Heltid
Fag: